MENUMENU

Här hittar du några av våra företrädare. Vi är många fler och listan kommer snart fyllas på med fler personer.

 

Hans Forsberg
Ordförande Kommun- styrelsen
Lisa Andersson
Gruppledare
Christian Johansson
Kretsvalledare
Marianne Kierkemann
Ordförande Vård & Omsorg
Per Ödman
Ordförande Kommun- fullmäktige
Axel Storckenfeldt
Ledamot För- och Grundskola
Ulrika Jörgensen
Ordförande gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård
Hravn Forsne
Vice ordförande Servicenämnden
Franklin Eck
Ordförande Eksta bostadsaktiebolag
Anders Ekström
Ordförande För- och Grundskola
Ulla Krantz
Ledamot kommunfullmäktige
Per Stenberg
Ledamot Kommunfullmäktige
Christina Äng
Maria Gathendahl
Ledamot Kommunfullmäktige
Peter Söderberg
Ordförande Fritid och Folkhälsa
Thure Sandén
Ordförande Byggnadsnämnden
Bengt Adolfsson
Marianne Pleijel
Vice ordförande Gymnasie- och Arbetsmarknad
Mariette Grattbeck
Karin Fahlström Augustsson
Charlotte Wallenstein
Ledamot Kungsbackanämnden
Ingrid Stjernerberg
Ledamot nämnd för Funktionsstöd
Kalle Sundvall
Ordförande Individ & Familjeomsorg
Per-Axel Carlsson
Ledamot nämnden för För- och Grundskola
Gunilla Apler
Ledamot nämnden för Gymnasie- och Arbetsmarknad
Henrik Gradén
Ledamot nämnden för Miljö och Hälsoskydd
Anna Säve
Ersättare Kommunfullmäktige
Rolf-Arne Ullaeus
Ersättare Kommunfullmäktige
Bo Hammarstrand
Ledamot nämnden för Vård och Omsorg
Marianne Wallengren
Ledamot Eksta Bostadsaktiebolag styrelse
Barbro Hjelström
Ersättare nämnden för Vård och Omsorg
Lennart Nellemark
Ledamot Arvodesberedningen
Bo Barknertz
Helena Antoni
Ersättare Fritid & Folkhälsa
Filip Berndtsson
Magnus Bodin
Ersättare Gymnasie & Vuxenutbildning
Linnea Eriksson