Vi vill att:

 

Varje barn ska kunna utvecklas till sin fulla potential i våra skolor

Kungsbackas skolor ska vara bland de bästa i landet

Att det byggs fler bostäder

Utbyggnad av äldreboende

Fortsatt stabil ekonomi och oförändrad skatt

Mer valfrihet inom välfärdsområdet

Gott samarbete med civilsamhället

Förbättrad framkomlighet mellan E6 och Hede station

Ökad valfrihet inom kommunens verksamheter

Skapa fler parkeringsmöjligheter i staden genom bl.a. parkeringshus

Se ett nationellt och/eller ett lokalt tiggeriförbud

Nya skolor i centralorten samt bygga ut Björkrisskolan och utveckla Hålabäck

Nya äldreboenden i Björkris och i Särö och boenden med gemensamhetslösningar t.ex. Bovieran

Ny taxa för kollektivtrafiken inom Göteborgsregionen, t.ex. enhetstaxa eller möjlighet att välja flexibla och personliga zoner

Ny pendeltågstrafik mellan Göteborg och Varberg när Västlänken och dubbelspåret är färdigbyggt