Kungsbacka

Välkommen till Moderaterna Kungsbackaföreningen!

I Kungsbackaföreningen verkar vi för att få genomslag för en ansvarsfull Moderat politik.

Tillsammans diskuterar vi aktuella frågor och gör vårt bästa för att tillvarata och ge utryck för medlemmarnas intressen.

Under året har vi ett flertal möten och aktiviteter där vi under trivsamma former möts och umgås.

Välkommen du med!