Bra badvattenkvalitet i Kungsbacka

Lagom till midsommar fick skylten som berättar att det är bra badvattenkvalitet på Vita Sand sättas upp.

I Kungsbacka kommun är det bra eller till och med utmärkt badvatten på alla badplatser i kommunen som regelbundet kontrolleras av Miljö och Hälsa.

Det är den 21 juni som badsäsongen sätter igång i Halland, lagom till midsommar.

Nu sitter den nya fina skylten på plats. Skylten som visar att badvattnet på Vita Sand i Åsa, eller Sörvik som badplatsen egentligen heter, har bra badvattenkvalitet.

Men så har det inte alltid varit. På kommunens största badplats har man tidigare varit tvungen att rekommendera att man inte badar, då badvattenproverna visat på väldigt höga halter av bakterier i vattnet. Nu är felen hittade och badvattnet rent.

Havs och Vattenmyndigheten är den myndighet som samlar in fakta från alla prover och klassar badplatserna runt om i hela landet. Vita Sand har den här säsongen klassats om från att vara en badplats med otjänligt vatten till en badplats med bra vattenkvalitet.

Ungefär i mitten av stranden finns en dagvattenledning som går ut i havet, ett rör som spolar ut dagvatten från gatubrunnarna runt om delar av Åsa. ”Det är inget konstigt, så brukar man ha det, det var så man byggde förr och det finns likadana på många av kustens stränder runt om i hela Halland och på Västkusten”, berättar Christian Johansson (M) som är ordförande för Miljö & Hälsa.

Kommunen består av olika förvaltningar som har olika ansvarsområden. I området bor människor och företagare som hade tips och ideér på hur det kunde komma sig att vattnet blev förorenat. Det vi gjorde var att vi knackade dörr, pratade med företagarna och sen satte vi oss i ett gemensamt möte – alla inblandade förvaltningar för att se hur vi kunde ta ett samlat grepp, ett krafttag för att fixa problemet. Vi gav oss 17 på att lösa problemet och vägra ge upp. Genom att samarbeta lyckades vi. Sen är det också extra roligt att vi i kommunen fått bli ett gott exempel i landet på hur man kan lösa saker genom samarbete!

Efter hårt arbete och mycket tankeverksamhet hade anledningen till felet spårats och det visade sig bland annat bero på att ett antal hushålls avlopp varit felkopplade. Istället för att koppla sitt avlopp på spillvatten hade man av misstag kopplat på sitt avlopp på dagvattnet.

Det kom krav på att gräva ut ledningen långt ut i vattnet, fast det hade ju inte varit en lösning – det hade ju bara dolt problemet med att det kommer ut bakterier i vattnet och vi hade bara flyttat problemet. Det skall inte komma ut några bakterier i havet, därför var det viktigt för oss att snabbt hitta anledningen, fortsätter Christian.

Förvaltningen för Tekniks medarbetare kom själva på nya ideer hur man kunde spåra var felen kunde vara. Först i vilket område och senare på vilken gata felkopplingarna kunde vara med hjälp av ”snickarglädje” och stor kreativitet. Man byggde fällor med hjälp av stöttor, en ram och hönsnät, som man la ner i dagvattenbrunnarna på utvalda ställen. Några dagar senare kunde man se att det fastnat toalettpapper på hönsnätet och kunde då följa ledningen uppåt med fler fällor. Till sist kunde man ringa in vilken gata och slutligen med hjälp av fastighetsägaren få hjälp att spola i toaletten med ett färgmedel konstatera att det var i det huset felkopplingen hade skett.

En annan kreativ metod var att stoppa ner en rökmaskin (en sådan man har på diskotek) i dagvattenledningen. På fastigheterna finns avluftning för avloppet. På de hus där man kopplat rätt märktes inget, men på de fastigheter där man kopplat fel och avloppet/spillvattnet som egentligen skulle gå till avloppsverket istället kom i dagvattnet började det ryka i avluftningen i höjd med taket på huset. Där visste vi då att det var läge att knacka på.

Vi fick god hjälp av media att prata om detta, som gjorde att fler blev intresserade av att hjälpa till att hitta felet. Allmänheten kom med goda tips och fler blev måna om att hjälpa till och ”rädda” sin sandstrand och sitt hav. Men mest hjälp fick vi nog av campingägarna. Campingen fungerade lite som en sambandscentral. Det var också de som kom med mest tips och också berördes mest då de ligger i direkt anslutning till stranden.

Vågar man bada nu?
Det känns jätteskönt att kunna säga att det är riktigt bra badvatten runt om i hela kommunen. Det kan alltid finnas risk att något prov visar förhöjda värden i framtiden om det skulle komma väldigt mycket regn på samma gång som då tar med sig bakterier från gödsling på åkrar och så vidare, men nu kan man känna sig trygg vart man än badar. Skylten om badvattenkvaliten får vara en påminnelse om gott samarbete men behöver också vara en påminnelse om att det vi spolar ner i dagvattenbrunnen går rätt ut i havet. Om man till exempel tvättar bilen på gatan kommer tvättmedel och oljerester spolas orenat ut i havet bland fiskar och räkor, det vill vi ju inte.

Bada? Ett dopp på midsommaraftons kväll blir det säkert!

 

Christian Johansson (M) ordförande Miljö & Hälsa, och Monica Neptun (L) ordförande för Teknik tar bort badförbudet och avrådan från bad. Nu är det bra badvattenkvalitet på Vita Sand och i resten av kommunen.

 

Mer fakta:

Miljö och Hälsa gör badvattenprover fyra gånger per säsong, en omgång innan säsongen startar och tre under badsäsongen som pågår till 20 augusti. Mätningarna görs på kommunens åtta EU-bad, där det är fler än 200 badande per dag samt på ytterligare åtta badplatser.

Man mäter vattentemperaturen och gör en bedömning huruvida det är algblomning i vattnet. Samtidigt undersöker man också genom laboratorieanalys om provet innehåller bakterietyperna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala enterokocker. Resultat med historik från alla mätningar går att hitta på Havs och vattenmyndighetens sida Badplatsen.

Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, t.ex. via fågelspillning, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

Mer fakta om dagvatten, spillvatten m.m. här

 

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer