Debatt: Hans Forsberg ”Bästa väljare”

"De flesta är mycket nöjda och skulle rekommendera sina vänner att flytta hit till Kungsbacka. Men för att göra en bra kommun ännu bättre måste vi möta och hantera nya problem". Hans Forsberg skriver debattartikel i tidningen Norra Halland 2018-07-31.

Bästa väljare,

Vi står inför ett mycket viktigt val i september. Valet står mellan kollektivism och individens rätt att själv få bestämma över sitt liv och egendom. Moderaterna står för frihet. Politikerna skall inte lägga sig i hur vi formar våra liv utan bara skapa rätt förutsättningar.

Moderaterna har lett Kungsbacka under en lång följd av år. I samtal med medborgarna visar sig de flesta vara mycket nöjda och skulle rekommendera sina vänner att flytta hit. Men för att göra en bra kommun ännu bättre måste vi möta och hantera nya problem.

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. I befolkningen ökar andelen äldre. Det gör också andelen barn och unga, medan andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Det betyder att vi måste tänka nytt:

Vi skall bygga nya äldreboende i Särö och i Kungsbacka stad. Hålabäckskolan och Varlaskolan skall byggas om och ut. Två nya skolor skall byggas i nordöstra Kungsbacka och en i Vallda. Vi vill minska invandringen och förbättra integrationen.

Vi planerar för fler bostäder med olika upplåtelseformer i områden som skall vara attraktiva att bo och verka i. Vi kommer att bygga ut infrastrukturen i staden vilket innebär att Varlavägen och Arendalsvägen byggs ut. Kungsbackas expansion skall vara ekonomiskt hållbar.

Elever och lärare behöver arbetsro i skolan. Varje elev skall nå sin maximala potential. Vi är positiva till att man reglerar mobilanvändningen. Vi anser att fler friskolor ger bättre resultat och större valfrihet för individen.

Vi skall verka för Västsveriges bästa företagsklimat. Vi har idag lägst arbetslöshet i Göteborgsområdet – det skall vi fortsätta med!

Fritid och idrott är viktigt. I takt med att kommunen växer behövs det fler anläggningar. Vi vill med ett idrottsprogram prioritera vilka anläggningar som skall byggas.

Ju fler röster vi får – desto bättre möjligheter får vi att förverkliga våra vallöften.

Moderat politik innebär rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre Kungsbacka.

 

Hans Forsberg

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer