Ett tryggt och trivsamt samhälle

Ett nytt medborgarlöfte underskrivet mellan Kungsbacka kommun och Polisen - för ett tryggare Kungsbacka

Lisa Andersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka. Här beskriver Lisa varför det är viktigt med medborgarlöftet.

För mig och de flesta andra är trygghet en bra förutsättning för att kunna leva och forma sina liv som man vill.

En trygghet som ger en möjlighet att vara den man vill, en trygghet att våga gå var och när man vill, en trygghet att våga vara i sitt hem och en trygghet att veta att det finns hjälp att få det när det behövs.

För att ett tryggt samhälle behöver vi alla hjälpas åt, vi behöver stå upp för vad som är rätt och fel, ta avstånd från droger m.m.

Kommunen och polisen genomför regelbundet medborgardialoger för att få information om vilka områden/frågor som våra invånare tycker är mest aktuella för att öka tryggheten i kommunen.

I årets Medborgarlöftet finns följande tre områden med:

Trygghet i offentlig miljö

Trots att Kungsbacka enligt statistiken är en mycket trygg kommun (plats 11 av 290 kommuner om man mäter våldsbrott) så upplever allt för många att det finns otrygga platser i vår kommun. Så ska det inte vara.

Det efterfrågas mer närvaro av polisen, mer belysning och fler kameror.
Jag passar på att upplysa om att de kameror jag tog initiativ till är på plats sen i våras. De är placerade vid resecentrum, i tunneln under spåren samt på parkeringen vid Hede station.

I årets löfte lovar

  • Kommunen att fortsätta med trygghetsskapande belysning samt beskära skymmande buskage.
  • Kommunen lovar att se över möjligheten till ökad vuxennärvaro.
  • Polisen lovar att närvara mer på platser och tider som upplevs otrygga

Trygghet i trafiken

I medborgardialogen samt genom många klagomål under året framkommer det att många stör sig på oljud samt buskörning, främst i områden kring våra högstadieskolor och parkeringsplatser.

I årets löfte lovar

  • Kommunen och polisen att man ska arbeta med ungdomars trafiksäkerhet
  • Polisen lovar att sprida information kring trafiksäkerhet riktat mot ungdomar
  • Polisen kommer genomföra trafikkontroller minst en gång i veckan där klagomål finns.

Narkotikaprevention

Det är oroväckande många som använder droger i Kungsbacka, både bland unga såväl som vuxna och då främst olika narkotikapreparat.

Narkotikamissbruk är förkastligt både för den enskilde och hela samhället. Missbruket både föder och göder mycket kriminalitet.

Det är oerhört viktigt att ta krafttag mot allt missbruket. Här måste vi alla ta avstånd ifrån dessa destruktiva handlingar och stå upp för en drogfri miljö.

I årets löfte lovar

  • Polisen och kommunen att arbeta förebyggande med föreläsningar, föräldrabrev, samverkan mm.

Om du vill kan du se hela presskonferensen på Youtube här: https://www.youtube.com/watch?v=2vsGEn3_2ak

Lisa Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer