Kamerabevaka Kungsbacka resecentum och Hede station

Kamerabevakning vid Kungsbacka resecentrum, i gångtunneln vid stationen och vid Hede station skulle öka tryggheten

Lisa Andersson är Moderaternas gruppledare i Kungsbacka och ledamot i kommunstyrelsen. Hon har nu väckt ett ärende om kamerabevakning.

Lisa, du vill att det sätts upp kameror i centrala Kungsbacka

Ja, jag vill att det sätts upp kameror vid Kungsbacka resecentrum, vid undergången/tunneln mellan spåren och vid Hede station. Därför har jag väckt ett ärende till kommunstyrelsen om det.

Trots att antalet brott i kommunen minskar är det många som känner sig otrygga på dessa platser. Det är något som ständigt återkommer när vi har dialoger om trygghet och vad man berättar kan bli bättre i vår kommun.

En del hävdar att det kränker integriteten, hur ser du på det? 

Att kamerabevaka en offentlig plats är en avvägning mellan olika intressen som kräver tydliga regler kring exempelvis vem som får se materialet och hur länge det sparas.

Tekniken på kameror har vidareutvecklats och fortsätter utvecklas. Det finns de som reagerar på ”onormala händelser”, de som är direktkopplade till personal som kan larma när något händer (dessa behöver inte kunna identifiera personerna) samt de som spelar in tydliga bilder för att lösa eventuella brott i efterhand.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppger att kameraövervakning kan vara en effektiv metod att:
• Avskräcka brott – eftersom risken att åka fast upplevs som större
• Öka sannolikheten för upptäckt – när inspelningarna används i brottsutredningar
• Avbryta pågående brott – när kamerorna är kopplade direkt till polisen
• Öka tryggheten – kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen

Därför vill jag att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett underlag till en ansökan för tillstånd till kameraövervakning på just de platserna.

Kommunstyrelsen i Kungsbacka väntas ta upp ärendet vid sitt sammanträde 20 juni.

 

Relaterat:
* Under fredagen lämnades ett betänkande över till regeringen om en ny kamerabevakningslag som skall göra det lättare för t.ex. kommuner för brottsbekämpande ändamål. Läs mer här
* Resecentrum har under lång tid upplevts som en otrygg plats. Läs mer här
* Resecentrum ingår som ett av kommunen och polisens medborgarlöften. Läs mer här

 

 

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer