M i Halland jobbar för fler tågstopp i Åsa

Debatt: Det gagnar inte Åsaborna att vissa partier vill göra lätta politiska poäng genom att hävda att alla Öresundståg skall stanna i Åsa. Frågan om stoppen är en viktig fråga som vi bör eftersträva enighet om inom Halland.

Då det sprids olika bilder och påstående om fler tågstopp i Åsa i Kungsbacka kommun vill vi komplettera bilden något. På Västkustbanan drivs det olika typer av persontrafik med tåg. Lokaltåg i form av Kungsbackapendeln, regionaltåg i två former (dels Öresundståg mellan Malmö/Köpenhamn och Göteborg och dels Öresundståg mellan Halmstad och Göteborg) och de nya tågen  mellan Varberg – Göteborg samt fjärrtåg med gles uppehållsbild i Halland. De tåg som utgår från Halmstad eller Varberg stannar i Åsa. Öresundstågen mellan Göteborg och Köpenhamn har ett stopp i varje kommun.

I de resonemang som låg till grund för det trafikförsörjningsprogram som beslutades förra året framgick att det för Hallands del var angeläget att  dagens uppehållsbild skulle bestå. Restiden upplevs som en viktig faktor och börjar man rucka på principerna om uppehåll finns risk för spridningseffekter som skulle kunna vara mycket oönskade för oss i Halland. Från flera av de övriga kommunerna i Halland har detta uttryckts tydligt. Frågan om stoppen är en viktig fråga som vi bör eftersträva enighet om inom Halland.

Det bästa och lämpligaste sättet att få fler tågstopp i Åsa är att man blir överens med alla kommuner och det blir man genom att skapa förutsättningar för fler regionaltåg som går från Göteborg till Halmstad eller att man startar upp något nytt. Västtågen mellan Göteborg och Varberg är ett exempel på en början på något nytt som kan utvecklas vidare och som då också kan gynna resenärer i Åsa.

Det gagnar inte Åsaborna att vissa partier vill göra lätta politiska poäng genom att hävda att alla Öresundståg skall stanna i Åsa. En viktig förutsättning är att man står upp för överenskommelser så att berörda parter kan lita på dessa. Det krävs för att man skall få till stånd överenskommelser om tågtrafik och fler tågstopp i Åsa.

 

Hans Forsberg (M)                  Gösta Bergenheim (M)

                     

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer