Sammanfattning – April 2021

Månadens viktigaste beslut för April 2021

Regionfullmäktige

Den årliga säsongsinfluensa vaccinationen föreslås bli avgiftsfri för alla invånare 65 år och äldre, de som tillhör medicinska riskgrupper samt även till de som bor tillsammans med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

 

Förskola & Grundskola

Nämnden har avvisat remiss om obligatorisk förskola från 5 års ålder.

 

Kommunstyrelsen

  • Beslut om extra pengar till Nyföretagarcentrum.
  • 10 miljoner har beslutats att avsättas för extra satsningar på individer och grupper som blivit särskilt utsatta under pandemin. Utöver en satsning på barn och ungas psykiska hälsa, har vi riktat en satsning på kommunens äldre. Bland annat rör det sig om 500 000 kr för inköp av surfplattor och annan utrustning för utlåning på bibliotek. En It-guide anställs därutöver för att hjälpa seniorer med användning av exempelvis surfplattor och telefoner.
  • Moderaterna tillsammans med alliansen har tagit beslut om ny arenahall. Kommunen har tagit beslut om största ekonomiska satsningen någonsin. Vidare jobbar Service med marknadsundersökning i syfte att ta fram tänkbar entreprenör för drift av de kommersiella ytorna.
  • Kommunstyrelsen har givit svar på remiss rörande strandskyddet. Moderaternas inställning är att kommunen med långtgående lokalkännedom själva ska avgöra vart strandskyddet ska tillämpas, och därigenom också avgöra vart bygge ska tillåtas.
  • Initiativ av Lisa Andersson med flera, angående säker och trygg upphandling. Fusk och missbruk av offentliga medel ska motverkas. Det skall finnas rutiner, systematik och en organisation som säkerställer att enskilda medarbetare inte hamnar i utsatta situationer. I Kungsbacka kommun skall inte en krona av våra skattemedel gå till kriminella nätverk.

 

Individ och familjeomsorg

Nämnd ovan tillsammans med övriga kommuner i regionen, polismyndigheten, region Halland och åklagarkammaren i Halmstad har ingått samarbete och finansierar gemensam verksamhet i syfte att hjälpa utsatta barn.

 

Gymnasie och arbetsmarknad

Initiativ av Emanuel Forsell med flera angående stärkt arbetslinje och bättre integration.

Moderaterna har i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tagit initiativ till flera, konkreta åtgärder.
Tillsammans syftar de till att få ner arbetslöshet och bekämpa fusk i välfärden.

Vi vill;

  • Införa hembesök för alla som uppbär socialbidrag.
  • Ställa krav på heltids motprestation, till exempel arbetsträning eller språkutbildning, för alla som uppbär socialbidrag.
  • Betala ut försörjningsstödet till kvinnan i hushållet.
  • Sluta kompensera indraget CSN med höjt försörjningsstöd
  • Ge större möjligheter att ge barn i socialt utsatta hushåll en meningsfull fritid.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer