Bo Dahlström

Klev in i kommunpolitiken med förhoppningen att mina fyra barnbarn ska få en bra framtid som vuxna och pensionärer i Kungsbacka.

Född 1950, flyttade till Kungsbacka 1976 och varit medlem i Moderaterna sedan 2000.

Varit aktiv i olika nämnder i Kungsbacka sedan 2012, de senaste åren i nämnden för Funktionsstöd och nu i nämnden för Individ och Familjeomsorg.

Engagerad i frågor som berör de svagaste i samhället. Det kan vara barn och unga i familjer med trassliga förhållanden. Människor med funktionsvariation som kan innebära funktionshinder.

Vill värna även dessa individers rätt att påverka sin egen livssituation.

Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet befrämjar kvalitet och påverkar kvalitet och kostnadsutveckling positivt för medborgaren.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer