I Kungsbacka kommun kan vi glädjas över att ha en underbar blandning av natur, skog och sjö, hav, klippor och sandstränder. Det ska vi vårda så även våra kommande generationer kan få glädje av det.

Våra bostäder ska byggas energieffektivt och helst inte på åkermark.

Energianvändandet ska inriktas på förnyelsebar energi, utsläpp från fossila bränslen måste minskas.

Vi vill se en väl fungerande kollektivtrafik och utbyggnader av gång-och cykelvägar.

Det behövs fler pendelparkeringar samt ett enklare och mer rättvist biljettsystem för kollektivtrafiken.

 

Vi vill:

Våra badplatser ska ha fint och bra badvatten

Vi vill minska luftförororeningarna i staden t.ex. genom att anlägga gröna väggar när det byggs hus

Vi vill utveckla möjligheten till eldrivna stadsbussar och öka tillgängligheten för elfordon genom fler ladd stolpar runt om i kommunen

Å-rummet kring Kungsbackaån är en fin tillgång som vi vill utveckla, gärna i samband med att man förbereder och säkrar för framtida översvämningsrisker

Vi vill värna vår varierande natur

Vi vill hushålla med dricksvattnet genom att använda dagvattnet mer än idag

 

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer