Vi vill ha en god infrastruktur för alla transportslag; bilar, kollektivtrafik, cyklar och gående.

Det behöver bli mer attraktivt att cykla. Vi vill att det byggs fler cykelbanor och cykelparkeringar med väderskydd. Det får samtidigt inte försvåra framkomligheten för de som behöver använda bilen.

Kungsbacka är en geografiskt stor kommun där invånarna behöver sin bil. Däremot behöver vi tillsammans minska utsläpp, buller och trängsel. Det finns partier som vill stoppa bilar helt, det vill inte vi. Vi vill öka människors frihet men samtidigt minska utsläppen. Därför vill vi att man förbereder för och bygger ut laddningsstationer för el-bilar.

Vi konstaterar nu att vår satsning att bygga en pendelstation i Åsa med Öresundståget som grund för trafiken har varit riktigt bra. Nu arbetar vi vidare för en pendel mellan Göteborg och Varberg när Västlänken och dubbelspåret är färdigbyggt.

Vi vill att fler ska kunna välja kollektivtrafiken. Därför behöver vi ha en god kollektivtrafik som matar Kungsbackapendeln och Öresundståg där många reser. Vi vill också utöka kollektivtrafiken på 158:an. Västsverige behöver ett nytt gemensamt taxesystem som gör det enklare att resa med kollektivtrafiken i hela regionen.

Med fler pendelparkeringar skapar vi möjlighet för fler att vilja och kunna välja kollektivtrafiken.

 

 

Vi vill:

 

Vi ska ha god tillgänglighet för alla trafikslag

Vi vill ha fler laddstolpar för elfordon samt utveckla infrastrukturen för el bussar i kollektivtrafiken

Vi vill se fler parkeringshus i staden så det blir lättare att hitta parkering i framtiden

Kungsbacka växer. Därför behöver vi bygga ut vägnätet i Kungsbacka stad.

Vi vill förändra biljettsystemet i kollektivtrafiken så det blir enklare att åka och att taxan blir mer rättvis

Vi vill behålla P-skivan i Kungsbacka innerstad och inte ersätta den med betalparkering överallt där P-skivan gäller idag

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer