När man bor i Kungsbacka kan man känna sig trygg med kvaliteten i vår sjukvård och omsorg. Den som drabbas av sjukdom eller skador ska ges den vård, hjälp och rehabilitering som behövs för att tillfriskna och kunna finna vägar tillbaka till arbete eller annan sysselsättning.

Välfärdens verksamheter och tjänster ska vara av god kvalitet och rikta sig till alla som behöver den. Grunden är en solidarisk och offentlig finansiering genom skatten.

Man ska själv kunna välja och påverka välfärdens innehåll genom olika alternativ. Vi vill se en mångfald av lösningar.

Tack vare valfriheten har en mängd skolor, vårdcentraler, äldreboenden och företag inom hemservice kunnat starta och har bidragit till en positiv utveckling. För kommunen och för dig som invånare har det inneburit mer verksamhet för dina skattepengar och en bättre kvalitet. Vi ser gärna att fler privata aktörer vill starta sina verksamheter i Kungsbacka.

Inom ramen för Lagen om valfrihet, LOV, finns goda förutsättningar att införa valfrihetsmodeller för nya boenden, hemtjänst och daglig verksamhet.

Personer med funktionsvariationer ska precis som alla andra kunna vara delaktiga i livets olika delar.

Vi ser också att teknikutvecklingen innebär stora möjligheter för fler att vara delaktiga och minimera många av de hinder som en funktionsnedsättning kan innebära.

Ibland behöver man extra stöd kortare eller längre perioder. Då behöver vi ett skyddsnät som fångar upp och hjälper personen tillbaka.
Stöd som hjälper till att stärka individens förmåga att ta ansvar över sitt liv.
Vi moderater värnar friheten att få bestämma över och utforma sitt egna liv.

 

 

Vi vill:

 

Vi tycker att försörjningsstöd ska vara en tillfällig hjälp när man behöver det som mest, det får inte bli ett permanent försörjningssätt

Allt stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar över sina liv för att kunna fungera i samhället utefter sina förutsättningar

Vi anser att den som är i behov av vård och service ska få större inflytande över sin egen situation

Vi värnar valfriheten, varje person ska kunna välja den utförare den vill anlita inom alla områden där man behöver stöd

Vi anser att utbudet av praktik, sysselsättning, arbete, boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer varierat och bättre anpassat till de individuella behov som finns i varje enskilt fall

Föreningar, enskilda, anhöriga och ideella organisationer gör en jätteinsats som vi vill vidareutveckla tillsammans med kommunen

Vi vill se fler privata aktörer i hela Kungsbacka kommun

Vi vill att kommunen utvecklar samarbetet med civilsamhället

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer