Kungsbacka är en kommun som bygger välståndet genom sin välutbildade och arbetande befolkning. Därför är en av våra viktigaste framtidsfrågor att ge våra ungdomar grundläggande utbildning av mycket hög klass.

Kommunens viktigaste uppgifter är att förse förskolor och skolor med lokaler som underlättar arbetet för goda resultat, samt att vara en attraktiv arbetsgivare, för att kunna knyta de bästa lärarna till oss.

Enskilda förskolor och skolor är ett självklart komplement till de kommunala.
Vi står upp för föräldrarnas rätt att välja.

Det är även i Kungsbacka stor skillnad mellan skolresultaten för pojkar och flickor. Nästan alla flickor når gymnasiebehörighet, medan endast fyra av fem pojkar gör det. Att utjämna denna skillnad är en av våra viktigaste uppgifter.

Samtidigt som vi fokuserar på de elever som inte når målen måste vi också klara av att stimulera de mest begåvade eleverna. I våra skolor ska alla elever kunna nå sina maximala resultat. I vår skola växer och utvecklas alla barn.
Vi vill:

  • Våra förskolor ska ge trygg omsorg och ha fokus på barnens tidiga lärande. Det lägger grunden för ett framgångsrikt fortsatt livslångt lärande.
  • Det ska vara tryggt och säkert i våra skolor, vi har nolltolerans mot mobbing och droger på våra skolor. Det ska finnas ett väl fungerande elevvårdsteam på varje skola.
  • Alla elever ska utvecklas till sin fulla kapacitet i varje ämne.
  • Vi anser att tidigare betyg och betyg i ordning borde återinföras
  • Andelen gymnasieelever som klarar sina studier på tre år ska öka
  • Vi vill att fler elever i gymnasieskolan ska starta och prova på UF-företag
  • Andelen som behöver fyra år istället för tre, för att klara gymnasiestudierna ska sänkas.
  • Vi vill arbeta för att få fler utbildningar inom yrkeshögskolan till Kungsbacka
  • Vi vill fortsätta utveckla våra lärlingsutbildningar på gymnasienivå

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer