Våra barn når kunskapsmålen

 

Våra skolor är bland de bästa i Sverige. Det är vi stolta över!

Barnen ska motiveras i sitt lärande så att de når målen i alla ämnen och är rätt rustade för fortsatta studier.

Vi vill ha en rättvis skola. Ingen ska lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Barnens individuella förutsättningar ska tas tillvara, stimuleras och vidareutvecklas.

Kungsbacka ska erbjuda den vuxenutbildning som motsvarar medborgarnas och arbetslivets behov. Vi vill fortsätta arbeta med att få fler kvalificerade utbildningar till Kungsbacka. Full sysselsättning är målet med insatserna.

Vi skall ligga i täten när det gäller att förbättra

 • Varje elev skall ges stöd i rätt tid – tidigt stöd som grund för stabilt lärande
 • Varje elev skall få mer lärartid – en kraftigt utökad lärarledd tid för matematik och svenska
 • Varje elev skall ha en skicklig lärare – läraryrket skall vara attraktivt och ge möjligheter till god löneutveckling.

I Kungsbacka vill vi dessutom

 • satsa på att utveckla förskolans arbete med fokus på barnens tidiga lärande. Detta är grunden för det fortsatta lärandet och det utgår från en trygg omsorg
 • fortsätta att bygga nytt och renovera så att våra barn och elever kan vistas i bra och moderna lokaler.
 • fortsätta satsningen på att fler elever slutför gymnasieskolan på tre år och lämnar den med en god grund för fortsatt yrkesarbete och/eller studier
 • det ska vara tryggt och säkert i skolan. Ingen ska bli diskriminerad eller mobbad. Nolltolerans ska gälla i Kungsbackas skolor
 • ha två likvärdiga kommunala gymnasier av hög kvalitet. För att säkra kvalitet och mångfald välkomnar vi också fristående utförare i kommunen
 • satsa på att öka måluppfyllelsen så som den mäts i resultat på nationella prov och i meritvärde i slutbetyget
 • visa att elevens och föräldrarnas valmöjligheter är viktiga för oss
 • arbeta för att få fler kvalificerade utbildningar till Kungsbacka.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer