Denna nyhet är mer än 1 år gammal

oktober 10, 2022

Alliansens styre i Kungsbacka

”Alliansen i Kungsbacka ” dvs Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har tidigare meddelat att vi fortsätter att samarbeta i Kungsbacka och har därmed majoritet för att styra Kungsbacka mot ett ännu bättre Kungsbacka.

Nu är fördelningen av presidieposter färdig.

Moderaterna kommer fortsätta hålla ordförandeklubban i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Fler ordförandeposter som Moderaterna kommer att ha är i Nämnden för Förskola och Grundskola, Gymnasium och Arbetsmarknad, Byggnadsnämnden, Miljö och hälsa, Vård och omsorg, Eksta och Stiftelsen Tjolöholm.

Moderaterna får även vice ordförande i Nämnden för Individ och familjeomsorg, Kultur och Fritid, Tekniska nämnden och Servicenämnden.

Centerpartiet kommer att ha ordförandeposten i Kultur och Fritid och Servicenämnden och vice ordförande i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden.

Liberalerna kommer att ha ordförandeposten i Tekniska nämnden samt Individ och familjeomsorg samt vice ordförande i Nämnden för Förskola och Grundskola, Vård och omsorg.

Kristdemokraterna kommer ha vice ordförandeposten i Kommunfullmäktige samt i nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad, Miljö och hälsa samt i Eksta.

I Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer Moderaterna ha 2 platser, Centerpartiet 1 plats samt Kristdemokraterna 1 plats.

Antalet kommunalråd minskas till 2, dessa tillfaller Moderaterna samt Centerpartiet. Det kommer även finnas ett oppositionsråd.

Nu kommer respektive partis valberedning jobba fram kandidater för fördelade poster. På nästkommande Kommunfullmäktige kommer ordförande samt vice ordförande för fullmäktige att väljas samt Kommunfullmäktiges valberedning. Övriga poster väljs av fullmäktige i december. Namn på ovan poster får ni således i december.

Kungsbacka 10/10-22

Lisa Andersson (M)   Fredrik Hansson (C)   Monica Neptun (L)   Fredrik Kollberg (Kd)

Ta ställning och dela artikeln

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer