Moderatkvinnorna Halland - Jämställdhet är frihet

Jämställdhet för oss är att alla ska ha samma valmöjligheter i livet, inte att vi alla ska göra samma livsval. Vår utgångspunkt är att bekämpa de ofriheter som begränsar kvinnor

Moderatkvinnorna är ett nätverk i Moderaterna med huvuduppgiften att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

I Halland har varje lokalförening en MQ-ansvarig, i Kungsbacka har vi en MQ-ansvarig i kretsen.
Nätverket träffas regelbundet. 


Ta steget

Bli medlem i Moderaterna

100 kr

  • Byt ut regeringen

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige och att byta ut regeringen

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften i valrörelsen

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr

Du som är eller blir medlem i Moderaterna och identifierar dig som kvinna blir automatiskt medlem i Moderatkvinnorna samt i den lokalförening som du väljer eller ligger närmast där du bor.

Är du dessutom äldre än 65 år kommer du också bli inbjuden till Moderata Seniorer i Kungsbackas aktiviteter. 
Du som ännu inte fyllt 30 år kommer också få en inbjudan till MUF Kungsbackas möten och utbildningar.


Här hittar du kontaktuppgifter till Moderatkvinnorna i Halland

Helena Storckenfeldt
Ordförande Moderatkvinnorna i Halland
Mail

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer