Ett varmt stöd, en varm omsorg

Värdighet, trygghet och valfrihet ska prägla omsorgen i Kungsbacka.

Vår politik

I Kungsbacka ska alla få vård och omsorg på sina villkor. Vi vill ha många olika typer av boenden som passar alla behov. De som vill bo hemma ska kunna göra det, de som behöver mer hjälp på ett omsorgsboende ska få det.

Värdighet, trygghet och valfrihet ska prägla omsorgen i Kungsbacka.

Vi vill;

  • Ha fler varma händer i vården. Vi främjar gärna teknisk innovation men det kan aldrig ersätta mänsklig omtanke.
  • Fokusera på förebyggande insatser i ett tidigt stadie.
  • Införa nolltolerans mot dålig kvalitet i omsorgen. Fel och brister skall hanteras omgående.
  • Ge trygghet genom hela livet. Vi vill bygga fler bostäder för äldre.
  • Att man ska känna igen personalen i hemtjänsten. Vi vill höja personalkontinuiteten så att våra invånare kan vara trygga med de människor de släpper in i sitt hem.
  • Stärka samverkan med volontärer och föreningar. Vi behöver bli bättre på att tillvara positiv energi i civilsamhället.
  • Införa språkkrav för personal inom vård, skola och omsorg.

Att maten som serveras på våra omsorgsboenden ska smaka gott och vara närproducerad i så hög utsträckning som möjligt.


För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer