Hälsa och välmående

Vi vill upptäcka ohälsa så tidigt som möjligt, helst redan i skolan. Genom hälsosamtal vill vi ge råd för en sund livsstil.

Vår politik

Vi vill upptäcka ohälsa så tidigt som möjligt, helst redan i skolan. Genom
hälsosamtal vill vi ge råd för en sund livsstil. Du som redan har drabbats
av sjukdom ska i så hög utsträckning som möjligt ha kontroll över din
egen vård från hemmet.

Vårt mål är att du ska klara av så mycket som möjligt av din hälsa själv,
resten ska vården hjälpa till med. För att hälso- & sjukvård ska fungera
som bäst måste du som patient vara en aktiv del i din egen vård och inte
bara passivt ta emot sjukvård. Vi vill att du ska ha kontroll över och kunna
påverka din egen vård så att du bara behöver besöka vårdcentraler och
sjukhus när du verkligen måste.

Vi vill satsa på ny teknik som låter dig monitorera dina egna värden, de
vanligaste är blodtryck och blodsocker, men det finns många värden som
du kan mäta själv hemma, i vissa fall även justera doser själv utan att
behöva boka tid och besöka sjukvården. Tekniken tillåter även att läkare
larmas ifall dina värden skulle avvika. Det ger en ökad trygghet och
delaktighet i vården.

Samtal kring sunda levnadsvanor ska vara en del av vårdbesöket. Vi vill
hjälpa dig att förbättra din livsstil och ändra negativa vanor till positiva.
Hälsosamtal handlar om att diskutera din hälsa och få råd och stöd kring
hur du kan förbättra din livsstil för att förebygga och undvika sjukdom.

Ju tidigare man kan upptäcka ohälsa, såväl fysisk som psykisk, desto
bättre. Därför är skolornas elevhälsoteam en särskilt viktig pusselbit i
detta arbete. Samarbetet med regionen ska stärkas för att sudda ut
gränserna mellan skolans elevhälsa och hälso- & sjukvården.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer