Akut & specialiserad vård

Hallands specialistvård ska vara i världsklass.

Vår politik

Hallands specialistvård ska vara i världsklass. Vi vill fortsätta satsa på forskning för att ge dig bästa möjliga vård. När du skrivs ut från sjukhuset ska det ske smidigt och med fokus på att minska risken för återinläggning.
Vi vill även möjliggöra för fler att kunna rädda liv vid hjärtstopp i väntan på ambulans.

All vård är inte planerad. När du behöver akut hjälp kan minuter vara
skillnaden mellan liv och död. Vi vill göra mer i väntan på ambulansen.
Genom att kunna larma specialutbildad hemtjänstpersonal som ändå är i
närheten av olycksplatser kan liv räddas. Vi har redan påbörjar detta
arbete men vill bredda det för att rädda fler liv i fall av bränder,
trafikolyckor, drunkning och sjukvårdslarm.

När det gäller hjärtstopp är det särskilt viktigt att snabbt få en person på plats. För att fler ska
registrera sig som SMS-livräddare och finnas tillgängliga för att hjälpa till
om det sker hjärtstopp i närheten vill vi erbjuda kostnadsfria kurser inom
hjärt-lungräddning.

Halland toppar de flesta mätningar när det kommer till kvalité i
specialistvården. Vi vill att du fortsatt ska få en vård i världsklass och vill
därför satsa på att stärka forskning och teknikutveckling för att föra
sjukvården framåt. Det handlar om informationsdriven vård där artificiell
intelligens används för att hitta mönster och på så sätt tidigt upptäcka
riskgrupper och förbättra behandlingar.

Har du blivit inlagd på ett sjukhus vill vi förbättra rutinerna för utskrivning
och samarbetet med din kommun så att utskrivningen blir så smidig som
möjligt. Vi vill särskilt fokusera på att förbereda dig och ditt hem för att
minska risken för att du behöver läggas in på sjukhus igen.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer