Att få kontakt med vården

Vi vill göra vården ännu mer tillgänglig genom att skapa en gemensam ingång.

Vår politik

Vi vill göra vården i Halland ännu mer tillgänglig genom att skapa en gemensam
ingång. Om du vill ha ditt besök via chatt, telefon, videosamtal eller
fysiskt ska vara upp till dig utefter dina behov. Vi vill särskilt skapa
trygghet för äldre som söker vård genom att de alltid ska kunna komma
fram – utan knappval.

Att få kontakt med vården ska vara enkelt. Vården ska inte bara vara
tillgänglig de tider som du behöver den utan också på det sätt som passar
dig bäst, oavsett om det är fysiskt eller digitalt. Vi arbetar för att skapa en
sammanhängande plattform där du har en väg in i vården istället för att
hänvisas till olika enheter.

Vi tror att det är särskilt viktigt för dig som äldre att känna trygghet och
veta att du alltid kan komma fram och få prata med någon. Vi värdesätter
den tryggheten och vill att du som är i behov av det ska kunna få ett
direktnummer dit du kan ringa utan att behöva gå via knappval och
telefonslussar.

Valfrihet inom vården är viktig. Vi vill ge dig möjlighet att söka vård på
dina villkor och vill därför stärka upp den digitala vården. Inte för att
ersätta den fysiska vården, utan som ytterligare en väg in till vården. För
dig som bor på landsbygden och har långt till en vårdcentral, eller på
annat sätt har svårt att förflytta dig är det en trygghet att kunna få ett
besök digitalt.

Ett annat sätt att söka vård på dina villkor är genom en egenremiss, där
du själv kan remittera dig direkt till en specialistmottagning och få din
remiss bedömd på samma sätt som om den kom från en läkare.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer