Nära vård

Sjukvården är mer än bara sjukhus. Vårdcentralerna ska vara tillgängliga och hjälpa dig med all vård utom den allra mest avancerade.

Vår politik

Sjukvården är mer än bara sjukhus. Vårdcentralerna ska vara tillgängliga
och hjälpa dig med all vård utom den allra mest avancerade. Att själv
kunna välja den vårdgivare du tror passar dig bäst är en rättighet, men du
ska också kunna välja hur och när du vill ha din vård. Mer inflytande och
mindre krångel!

Nära vård handlar inte bara om att du ska ha nära till en vårdcentral. Det
handlar om att flytta vården så nära patienten som möjligt.

Vi har påbörjat arbetet med en digital vårdcentral men vill utveckla detta
ytterligare. Det innebär att du som bor långt från en vårdcentral eller har
svårt att förflytta dig kan göra en stor del av dina vårdbesök hemifrån via
videosamtal och chatt – det kallar vi nära!*

Vi vill använda ny teknik för att förenkla din upplevelse av vården och
framhäva den mänskliga kompetensen. Undrar din läkare hur det går med
dina nya mediciner kan hon skriva och fråga i chatten istället för att du
ska behöva boka ett uppföljningsbesök.

Det ska alltid finnas någon som är ansvarig för varje patient och du som
besöker vården lite oftare ska kunna namnet på din läkare.

En fast vårdkontakt skapar en trygghet för dig och en effektivitet för personalen
som redan känner till din sjukdomshistorik.

Behandlingar som tidigare bara utfördes på sjukhus kan idag utföras på
vårdcentraler, eller till och med i ditt eget hem. Vi vill snabba på och
värna denna förflyttning så att du som patient bara i absoluta nödfall ska
behöva åka till sjukhuset för att få din vård.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer