Psykisk hälsa

Psykiskt välbefinnande är lika viktigt som fysisk hälsa. Vården ska alltid finnas där som ett stöd.

Vår politik

Psykiskt välbefinnande är lika viktigt som fysisk hälsa. Vården ska alltid
finnas där som ett stöd. Fler delar av samhället måste hjälpa till att
upptäcka ohälsa hos både unga och gamla. För dig med kronisk psykisk
sjukdom vill vi göra övergången från BUP till vuxenpsykiatrin mjukare.

Ju tidigare ohälsa kan upptäckas desto enklare är det att vända ohälsa till
välbefinnande. Psykisk ohälsa bland unga blir tyvärr allt vanligare. Vi har
redan gjort mycket för att göra det enkelt att söka vård via ”en väg in” dit
unga alltid kan vända sig, oavsett om man mår dåligt eller lider av psykisk
sjukdom. Vi vill göra mer och involvera fler delar av samhället för att
stärka den psykiska hälsan.

Det är inte bara unga som mår dåligt. Många äldre lider av ensamhet och
depression. Pandemin har varit extra svår för många äldre som blivit
isolerade. Vi vill därför satsa särskilt på äldres psykiska hälsa genom att
arbeta för att upptäcka ensamhet och skapa en meningsfull tillvaro för
äldre genom aktiviteter och samarbete med pensionärsorganisationer.

All psykisk ohälsa är inte sjukdom. Många har svåra perioder i sina liv och
tyvärr är det en del av livet att det är tufft ibland. Lättare psykisk ohälsa
får inte bli sjukdomsklassat eller skamfyllt. Man kan ändå behöva hjälp av
vården och någon att prata med. Lättare psykisk ohälsa måste tas på
allvar så att den inte utvecklas till svårare depressioner. Här vill vi testa
nya metoder såsom fysisk träning för att tidigt förbättra välmåendet.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer