Vardagsbrott

Vi vill samverka mer med polisen i deras förebyggande arbete och riva byråkratiska hinder som försvårar deras arbete.

Vår politik

Att känna trygghet i sitt hem och i sin vardag är otrolig viktigt. Vi vill samverka mer med polisen i deras förebyggande arbete och riva byråkratiska hinder som försvårar deras arbete.

Hälso- & sjukvården ska hjälpa till att upptäcka missförhållanden och vi ska säkerställa att inte en enda skattekrona går till kriminalitet.

Brott får aldrig bli en del av vardagen, vi vill därför särskilt arbeta mot vardagsbrott och hjälpa polisen i deras förebyggande arbete.

Stölder på landsbygden och bedrägerier mot äldre skapar en otrygghet som vi inte kan acceptera. Flera kommuner samverkar med polisen via ett Medborgarlöfte för att kunna dela information och riva sekretesshinder.
Det gör att vi kan sätta in tidiga insatser och upptäcka de som är i riskzonen för att bli yrkeskriminella. Vi vill utveckla detta arbete och ta bort de byråkratiska hinder som begränsar polisen. Till exempel genom att ha trygghet i åtanke vid samhällsplanering och göra det lättare att få tillstånd för övervakningskameror.

Vi vill genom träning och utbildning göra Hälso- & sjukvården bättre på att upptäcka missförhållanden. Det handlar om att identifiera och hjälpa vid våld i nära relationer, hederskulturer och även göra orosanmälningar till socialtjänsten där det misstänks att barn kan fara illa.

Vi vill öka tilliten för polisen och skapa en kultur med nolltolerans.

En stor del av brottsligheten är organiserad. Kriminella nätverk gömmer sin verksamhet bakom till synes vanliga företag. Vi vill införa skärpta bakgrundskontroller för de företag som upphandlas av och levererar till Region Halland.

Vi vill garantera att inte en enda skattekrona stödjer kriminalitet.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer