Lars-Erik Hörmander

Boende i Särö/Budskär numera pensionär/egen företagare född 1955.

Medlem i Moderaterna i Särö och vald till revisor. Ledamot i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Engagerad i en nystartad arbetsgrupp för Turism/Besöksnäring.
Ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund.

40 års yrkeserfarenhet från besöksnäringen såsom anställd i ledande befattningar och egen företagare i
eget konsultbolag. Stort samhällsintresse viktiga frågor lag och ordning, miljön, klimatet,
elförsörjningen, företagandet, effektivt nyttjande av skattemedel, besöksnäringen.

Anses vara påläst, engagerad och socialt bevandrad. Målsättning nästa mandatperiod ledamot i Kultur o Fritid, ledamot i Stiftelsen Tjolöholms styrelse. Gift 2 barn och 2 barnbarn.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer