Leif Ytterström

Har alltid haft ett stort intresse för vårt gemensamma samhälle och att vi alla måste bidra för att utveckla det i en positiv riktning. Vill arbeta för att alla måste bidra med vad de kan för vår gemensamma utveckling till ett fritt, rättssäkert och tryggt samhälle. Det innebär att vi måste ställa krav på våra innevånare för att få del av detta samhälle. Vi kan inte utveckla vår gemenskap genom bidrag.

Har en stor erfarenhet både genom arbetslivet men även genom föreningslivet att samverka med olika intressenter för att driva frågor fram mot ett gemensamt mål.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer