Leif Ytterström

Håller på att avveckla min arbetskarriär efter att ha haft ett spännande och roligt arbetsliv.

Är född 1954 men har mycket energi och krafter kvar för vårt gemensamma samhälle som jag gärna vill utveckla.

Vi alla måste bidra för att utveckla vår kommun och samhälle i en positiv riktning.
Jag kommer att arbeta för att alla ska kunna bidra för vår gemensamma utveckling till ett fritt, rättssäkert och tryggt samhälle. Det innebär att vi måste ställa krav på våra innevånare för att få del av detta samhälle. Vi kan inte utveckla vår gemenskap genom bidrag.

Från arbetslivet, men även genom föreningslivet, har jag stor erfarenhet av att samverka med olika intressenter för att driva frågor fram mot ett gemensamt mål.

Bor i Vallda där jag växt upp, så här finns ett extra stort intresse för bygden.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer