Marianne Wallengren

Mitt namn är Marianne Wallengren, jag har en magisterexamen inom Miljövetenskap, 2004. Är född 1963 i Onsala på en hästgård.

Sedan 10 år tillbaka arbetar jag för ett globalt certifieringsföretag, DNV, som revisor inom Kvalitet och Miljö/Hållbarhet, samt sedan förra året, global sakkunnig inom förnyelsebara bränslen och produkter, genom RED II direktivet.

Mina kunskaper inom effektivisering genom kvalitet och tänket med miljö/hållbarhet omsätter jag gärna då det är relevant inom politiken.

Förutom mina ambitioner om förbättrad kommunal effektivitet och hållbarhet, värnar jag om trygghet i alla våra medborgares vardag. Vi behöver tillse att alla barn känner sig trygga på väg till och från skolan och under skoldagen. Vi alla ska kunna röra oss i samhället utan att känna otrygghet. De äldre ska tryggt kunna välja en omsorgsform som passar deras behov, om man inte längre är trygg med att bo kvar hemma.

Att stärka politiken med kvalitet, hållbarhet och trygghet ska inte höja skatten, hellre sänka den.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer