Mårten Carlquist

Mårten Carlquist född -46 boende i Särö.

Denna mandatperiod ledamot i Byggnadsnämnden och Kyrkofullmäktige i Särö pastorat.

Jag är även engagerad i Särö Golf Club som vice ordförande och banchef. I mitt yrkesmässiga liv har jag arbetat inom svensk sjöfart och rederinäring under 40 år.

Mitt politska buskap är att Kungsbacka skall vara en jämnställd kommun och erbjuda god kommunal service till alla ålderklasser och behövande. Bostadsbyggandet bör anpassas efter kommande behov och fördelas mellan egna hem, ägarlägenheter, bostadsrätter och hyreslägenheter.

Vi måste också värna om det natur- och friluftsliv som finns i kommunen

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer