Niclas Nilsson

Jag önskar ödmjukast att få förtroendet för att vara med och aktivt skapa de förändringar som vår kommun har behov av.
Som relativt ny inom politiken är min politiska erfarenhet ännu inte så stor. Min erfarenhet inom näringslivet är desto större.
Jag vill utveckla Kungsbackas näringsliv och stärka företagares förutsättningar. Jag kommer att verka för att förbättra företagsklimatet i kommunen.
Det ska vara lätt att starta och utveckla sitt företag i Kungsbacka;
– Jag anser att kommunen ska bli bäst i Sverige att hjälpa företagare att göra rätt.
– Jag anser att det är viktigt att företag har förtroende och tillit till kommunen när det gäller tillstånd och tillsyn.
– Jag anser att det är viktigt att kommunen erbjuder god service genom tydlig information och korta handläggningstider.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer