Per-Axel Carlsson

Jag vill kunna påverka, mitt liv, mitt samhälle, mitt sätt att leva.
Mina barn, deras barn, mina vänner, mina kollegor.

Jag vill se ett samhälle som stöttar varandra och är goda förebilder för unga, inflyttade och oss andra. Där vi tar ansvar för vårt och andras beteende och inte ensidigt bara tänker på våra rättigheter. Vi är alla spelare i matchen som formar det samhälle vi lever i.

För mig är det viktigt med bra idéer men också en organisation som klarar av att genomföra idéerna så att vi får det resultat vi lovar våra väljare. Här vill jag se snabba kontakter, mindre byråkrati och att man utnyttjar varandras expertis. Intern utbildning och hög kompetens ger en effektiv organisation.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer