Per Stenberg

Jag tycker det är viktigt med rättvisa:

Rättvisa I:
– mellan generationer. Vilket innebär att det offentliga inte ska dra på sig stora skulder och bara låta framtiden betala.
– mellan privatpersoner och företag. Man ska behandlas lika oavsett.

Rättvisa II:
– Lag och ordning.
– Återupprätta förtroendet för rättsstaten.

Har även samhällsengagemang utanför politiken. Har genom Socialens försorg varit familjehem, jourfamilj och är just nu kontaktfamilj.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer