Peter Söderberg

Vad vill jag med politiken i Kungsbacka:

Detta ser jag som mycket viktigt och vill arbeta för i Kungsbacka kommun

För våra barn – vår framtid

1. Ett tre terminers system med lagom långa terminer, där det finns möjlighet att ”reparera” en termin som kanske inte gick så bra.

2. Där skolloven är anpassade så att alla föräldrar skall ha möjlighet att ta hand om sina barn – att ha gemensam ledighet – tillsammans!

3. En skola för alla där studiero är väsentligt – där Ditt/Dina/ Era barn kan studera i sin egen takt – för att lyckas.

För vår trivsel och miljö i vår vackra Kungsbacka kommun

1. En stad med vackra parker med lummiga träd. Inte bara för trivseln utan minst lika mycket för vårt klimat.

2. En stad där kulturen och kreativiteten gror – där det finns plats för alla.

3. Där unga som gamla kan röra sig i samklang med naturen.

För vår hälsa

1. En kommun som skapar likvärdiga möjligheter till ett friskt och sunt liv

2. En kommun där landsbygden är lika viktig att värna om som staden och tätorterna.

3. Där idrottsplatser och idrottshallar inte enbart byggs för unga människor utan för alla åldrar

4. En kommun som inkluderar

 

 

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer