Sofia Hansen

Jag har lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård och har förutom många år som sjuksköterska inom både kommunal och regional hälso- och sjukvård, arbetat som chef för legitimerad personal i 7 år.

Är sedan 2021 medicinskt ansvarig sjuksköterska och i denna roll ansvarar jag för att man arbetar för en hög patientsäkerhet i kommunen.

Jag bor i Anneberg sedan många år tillbaka och trivs jättebra. Jag upplever att även vi i Anneberg/Älvsåker behöver bli mer politiskt engagerade i den kommunala politiken.

Jag har alltid varit politiskt intresserad och värnar starkt om rätten till yttrandefrihet i Sverige och att vi skall våga ta den politiska debatten oavsett åsikter.

Jag tror på människors egna förmågor att påverka sin framtid och anser att kravlöshet inte är till gagn vare sig för individen eller samhället i stort.

Områden jag brinner mest för är skola/förskola, integrationsfrågor, hälso- och sjukvård, vård- och omsorg men jag har även politiskt intresse inom flera andra områden.

Jag vill arbeta för en skola/förskola med hög kvalitet, en välfungerande integration, en trygg och säker kommun och en välfungerande vård- och omsorg/hälso- och sjukvård.

Jag tror att jag kan bidra i det politiska arbetet i vår fina kommun och i regionen med min långa arbetslivserfarenhet och mina livserfarenheter. Jag är en positiv realist med mycket energi och hög tro på att vi tillsammans kan förändra samhället till det bättre.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer