Sofia Hansen

Jag är utbildad sjuksköterska sedan 1996 och sedan 2015 arbetar jag som enhetschef I hälso-och sjukvården för ett av Göteborgs Stads ASIH-team. (Avancerad sjukvård i hemmet? ) Om en månad byter jag tjänst och blir medicinskt ansvarig sjuksköterska i Göteborgs Stad.

Jag har alltid varit en engagerad person, haft diverse styrelseuppdrag och då ofta som ordförande.

Jag är mycket intresserad av politik i största allmänhet men de frågor jag helst hade velat arbeta med politiskt är integration, migration, lag och rätt.
Även vård-och omsorg ligger mig varmt om hjärtat.

Jag är positiv realist och tror på att vi genom rätt politiska beslut och rätt förutsättningar för individen kan få en bra framtid.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer