Fritid

I Kungsbacka ska föreningslivet vara givande och variationsrikt. Här ska det vara enkelt att fylla sin fritid med det man själv tycker är meningsfullt.

Besöksnäringen ska både utvecklas och förbättras. Fler besökare skapar arbetstillfällen och främjar ekonomin.

Vi vill;

  • Skapa fler motions- och parkområden. Det ska alltid finnas möjlighet till rekreation, oavsett var i kommunen du bor.
  • Satsa mer på turism och besöksnäring. Kungsbacka ska bli ett självklart besöksmål i Västsverige.
  • Skapa fler mötesplatser för alla generationer.
  • Bygga grönare stadsmiljö. Det skall skapas fler naturliga grönytor vid nybyggnation.
  • Rusta upp våra badplatser; vår kommun ska ha rent vatten och fräscha stränder.
  • Utveckla möjligheterna till övernattning och konferens. Vi vill se fler hotell, idrottshallar och konferensmöjligheter.

Ta ställning och dela artikeln

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer