Stärk samhällskontraktet

En fungerande välfärd bygger på att människor har både rättigheter och skyldigheter. I Kungsbacka är det en självklarhet att alla ska bidra till sin egen försörjning.
För den som hamnar utanför arbetsmarknaden erbjuder vi både stöd och utbildning, men vi ställer också höga krav på motprestation. Det är en riktig arbetslinje.

Vi vill;

• Att den som försörjs genom bidrag ska motprestera på heltid, till exempel genom språkstudier eller samhällsnyttig praktik. Man har ett eget ansvar att göra sig anställningsbar.
• Införa obligatoriska hembesök vid långvarigt bidragsberoende. Nolltolerans mot fusk ska råda.
• Aktivt motverka alla former av hederskultur. Försörjningsstödet ska alltid betalas ut till kvinnan i hushållet.
• Se en nolltolerans mot välfärdsbrott, och aktivt motverka fusk och korruption i alla kommunens upphandlingar.
• Verka för att svenskt flyktingmottagande sänks till EU:s miniminivå.
• Att det kommunala utjämningssystemet görs om från grunden. Kungsbacka ska inte tvingas försörja misskötta kommuner.

Ta ställning och dela artikeln

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer