Trygghet

Att känna trygghet borde vara en självklarhet för alla invånare i Sverige, oavsett var man bor eller vilken tid på dygnet det är.

Vi kommer aldrig låta brottsligheten få grepp om Kungsbacka. I vår kommun har varken klaner eller kriminella gäng något att hämta.

Vi vill;

  • Öka antalet trygghetskameror. Vi vill se kameror på fler platser än idag, till exempel vid hållplatser, centrum och andra platser där människor känner sig otrygga.
  • Se fler vuxna på stan. Vi vill utöka nattvandringen tillsammans med våra lokala föreningar, kommunala trygghetsvärdar samt polisen.
  • Att offentliga miljöer som upplevs otrygga ska byggas om och belysas bättre.
  • Utöka det brottsförebyggande samarbetet mellan polis, sociala myndigheter och våra lokala företagare.
  • Att trygghetsperspektivet spelar en större roll vid utformning av offentliga platser och bostadsområden.

Ta ställning och dela artikeln

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer