Brottsförebyggande arbete för ett tryggare Kungsbacka

Vår politik

I många mätningar är Kungsbacka en av de bästa kommunerna i landet och mycket ofta bland de 10 bästa kommunerna i Sverige.

I vår kommun har varken klaner eller kriminella gäng något att hämta. Vi kommer aldrig tillåta att brottslighet eller otrygghet kan få något grepp om Kungsbacka. 

Ett av våra tidigare vallöften var att se till att det kom upp trygghetskameror vid resecentrum och vid Hede station. Det vallöftet har vi redan genomfört och kamerorna är på plats. Nu vill vi fortsätta öka antalet trygghetskameror vid hållplatser och i centrum.

Det behövs fler vuxna på stan och vi vill också se över belysningen på de platser som kan upplevas som otrygga. 

Vi vill utöka nattvandringen så att det finns fler vuxna på stan och se över belysningen på platser som kan uppfattas som otrygga. 

Alla som bor i Kungsbacka kommun ska kunna känna att man kan och vill se sin familj, och sina barn växa upp tryggt, och att man själv vill åldras tryggt i vår kommun.

 

Vi har det rätt bra i Kungsbacka, eller hur! 
Den 11:e september är det du som bestämmer. Din röst är viktig!


För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer