Krafttag mot psykisk ohälsa och ensamhet hos äldre

Vår politik

Psykiskt välbefinnande är lika viktigt som fysisk hälsa. Det är inte bara unga som mår dåligt. Många äldre lider av ensamhet och depression. Pandemin har varit extra svår för många äldre som blivit isolerade.

Därför vill vi satsa särskilt på äldres psykiska hälsa genom att arbeta för att upptäcka ensamhet och skapa en meningsfull tillvaro för äldre genom aktiviteter och samarbete med pensionärsorganisationer.

I Kungsbacka ska föreningslivet vara givande och variationsrikt. Här ska det vara enkelt att fylla sin fritid med det man själv tycker är meningsfullt både som ung och åldersrik.

Därför vill vi skapa fler mötesplatser för alla generationer, samt skapa fler motions- och parkområden. Det ska alltid finnas möjlighet till rekreation, oavsett var i kommunen du bor. 

 

Vi har det rätt bra i Kungsbacka, eller hur! 
Den 11:e september är det du som bestämmer. Din röst är viktig!


För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer