Polisen i Kungsbacka måste få fler kollegor

Vår politik

Att känna trygghet borde vara en självklarhet för alla invånare i Sverige, oavsett var man bor eller vilken tid på dygnet det är.

För att vi som bor i Kungsbacka ska kunna fortsätta vara och känna oss trygga i framtiden behöver Polisen i Kungsbacka få fler kollegor, i takt med att Kungsbacka växer. Polisen ska komma när man behöver deras hjälp och det ska vara lätt att kunna komma i kontakt med Polisen. 

Vi kommer aldrig låta brottsligheten få grepp om Kungsbacka. I vår kommun har varken diesel-, båtmotortjuvar eller kriminella gäng någonting att hämta.

I många mätningar är Kungsbacka en av de bästa kommunerna i landet och mycket ofta bland de 10 bästa kommunerna i Sverige. 

Moderaterna är Kungsbackas ledande parti och vår politik har länge präglat vår kommuns utveckling.
Tryggheten är hög och arbetslösheten är låg. Så skall det också förbli.

Stölder på landsbygden och bedrägerier mot äldre skapar en otrygghet som vi inte kan acceptera.

Flera kommuner samverkar med polisen via ett Medborgarlöfte för att kunna dela information och riva sekretesshinder. Det gör att vi kan sätta in tidiga insatser och upptäcka de som är i riskzonen för att bli yrkeskriminella. Vi vill utveckla detta arbete och ta bort de byråkratiska hinder som begränsar polisen. Till exempel genom att ha trygghet i åtanke vid samhällsplanering och göra det lättare att få tillstånd för övervakningskameror.

En stor del av brottsligheten är organiserad. Kriminella nätverk gömmer sin verksamhet bakom till synes vanliga företag. Vi vill införa skärpta bakgrundskontroller för de företag som upphandlas av och levererar till Region Halland.

Vi vill garantera att inte en enda skattekrona stödjer kriminalitet.

Vi vill;

  • Öka antalet trygghetskameror. Vi vill se kameror på fler platser än idag, till exempel vid hållplatser, centrum och andra platser där människor känner sig otrygga.
  • Se fler vuxna på stan. Vi vill utöka nattvandringen tillsammans med våra lokala föreningar, kommunala trygghetsvärdar samt polisen.
  • Att offentliga miljöer som upplevs otrygga ska byggas om och belysas bättre.
  • Utöka det brottsförebyggande samarbetet mellan polis, sociala myndigheter och våra lokala företagare.
  • Att trygghetsperspektivet spelar en större roll vid utformning av offentliga platser och bostadsområden.

Vi har det rätt bra i Kungsbacka, eller hur! 
Den 11:e september är det du som bestämmer. Din röst är viktig!


För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer