Säkra tillgången till rent dricksvatten

En kommun som växer

Vår politik

Det är många som vill flytta till Kungsbacka, och det ska vi vara glada för. När vi blir fler som bor här går det åt mer dricksvatten.

På lång sikt innebär det en större möjlighet för oss att forma vår egen utveckling, men på kort sikt kan det innebära kostnader. Vi behöver växa klokt, och i lagom takt.

På kort sikt handlar det om att handla klokt som vi gör redan nu, vi vattnar våra rondeller och rabatter med å-vatten från Kungsbackaån och försöker bygga klokt när vi bygger nya bostadsområden, men vi behöver tänka mer för framtiden. 

Därför vill vi investera i ett av Sveriges bästa reningsverk, med möjlighet att rena till exempel läkemedelsrester och bygga ut de reningsverk vi har idag samt i framtiden komplettera med nya smarta lösningar.

Vi har det rätt bra i Kungsbacka, eller hur! 
Den 11:e september är det du som bestämmer. Din röst är viktig!


För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer