Samtliga förtroendeuppdrag mandatperioden 2023-2026

Denna sida är en fördjupning av vår nyhet från 2022-11-21 där vi berättade om vilka personer från Moderaterna som kommer att bli ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser efter valet 2022.

Här kan du läsa om samtliga förtroendeuppdrag i de nämnder som kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om på sitt möte 2022-12-06.

Denna sida publicerades 2022-11-21 och uppdateras inte regelbundet.
För att se aktuella uppgifter om politiker i Kungsbacka kommun, se Kungsbacka kommuns hemsida.


Kommunstyrelsen

Lisa Andersson Ordförande
Emanuel Forsell Ledamot
Hravn Forsne Ledamot
Maria Gathendahl Ledamot
Axel Storckenfeldt Ledamot
Thure Sandén Ledamot
Anders Ekström Ersättare
Berit Bergström Ersättare
Niclas Nilsson Ersättare
Erik Lindqvist Ersättare
Henrik Schröder Ersättare
Marianne Pleijel Ersättare


Kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnd

Lisa Andersson Ordförande
Emanuel Forsell Ledamot
Hravn Forsne Ersättare
Maria Gathendahl Ersättare


För- och grundskolenämnden

Emanuel Forsell Ordförande
Paul Blomdahl Ledamot
Mia Sundvall Ledamot
Per Stenberg Ledamot
Sofia Hansen Ledamot
Ulrika Nyhlen Ersättare
Marie-Louise Alfvegren Ersättare


För- och grundskolenämndens arbetsutskott

Emanuel Forsell Ordförande
Paul Blomdahl Ledamot
Mia Sundvall Ersättare
Per Stenberg Ersättare


Vård & Omsorg

Hravn Forsne Ordförande
Annika Carlsson Ledamot
Barbro Hjelström Ledamot
Carry Kvarntun Ersättare
Marcus Andersson Ersättare


Byggnadsnämnden

Thure Sandén Ordförande
Daniel Hognert Ledamot
Dick Andersson Ledamot
Marianne Wallengren Ledamot
Mårten Carlqvist Ersättare
Anders Bergstedt Ersättare


Byggnadsnämndens arbetsutskott

Thure Sandén Ordförande
Daniel Hognert Ledamot
Dick Andersson Ersättare
Marianne Wallengren Ersättare


Kultur & Fritid

Maria Gathendahl Vice ordförande
Ulrika Jörgensen Ledamot
Charlotte Wallenstein Ledamot
Annika Hamberg Ledamot
Bo Barknertz Ersättare
Bengt Adolfsson Ersättare


Gymnasium & Arbetsmarknadsnämnden

Axel Storckenfeldt Ordförande
Jenny Nilsson Ledamot
Morgan Johansson Ledamot
Maria Svärd Wänt Ersättare
Anders Ekström Ersättare


Gymnasium & Arbetsmarknadsnämndens utskott

Axel Storckenfeldt Ordförande
Jenny Nilsson Ersättare


Individ- & familjeomsorg

Marianne Pleijel Vice ordförande
Stephan Philipsson Ledamot
Fredrika Albertsson Ledamot
Lars Sundbom Ersättare
Lars Blom Ersättare


Individ- & familjeomsorgs utskott

Marianne Pleijel Ledamot
Stephan Philipsson Ersättare


Miljö- & Hälsoskyddsnämnden

Niclas Nilsson Ordförande
Filip Berntsson Ledamot
Susanne Persson Ledamot
Ann-Helen Reimertz Ledamot
Nicklas Lundahl Ersättare
Nils Skyman Ersättare


Servicenämnden

Max Ramström Vice ordförande
Per-Axel Carlsson Ledamot
Leif Ytterström Ledamot
Maria Enesten Ersättare


Tekniknämnden

Erik Lindqvist Vice ordförande
Anders Billing Ledamot
Alma Bernesson Ledamot
Thomas Falck Ledamot
Lars Äng Ersättare
Lars Samuelsson Ersättare


Valnämnden

Christian Johansson Vice ordförande
Per Stenberg Ersättare


Eksta Bostads AB styrelse, samt Tempohus styrelse

Henrik Schröder Ordförande
Anna McLaren Ledamot
Per-Axel Carlsson Ersättare
Pia Grapenstrand Ersättare


Stiftelsen Tjolöholm

Berit Bergström Ordförande
Peter Söderberg Ledamot
Lars-Erik Hörmander Ledamot
Dick Andersson Ersättare
Catrine Dellborg Ersättare


Kommunrevisionen

Christine Lindeberg Revisor
Marie Yckert Revisor


Arvodesberedningen

Franklin Eck Ledamot
Lennart Nellemark Ersättare


Kattegatts kustvattenråd

Filip Berntsson Representant


Lygnerns vattenråd

Ann-Helene Reimertz Representant


Ställföreträdare till Ekstas bolagsstämma

Kommunfullmäktiges ordförande Ställföreträdare


Eksta partirepresentant (samt Tempohus)

Peter Söderberg Representant
Anna Säve Representant


Gode män enligt Fastighetsbildningslagen

Franklin Eck Gode män enligt FBL
Bengt Persson Gode män enligt FBL


Kungsbacka jaktvårdskrets

Jenny Nilsson Ledamot


Tölö bygdegård

Emanuel Forsell Ledamot


Fjärås bygdegård

Annika Carlsson Ombud
Per-Axel Carlsson Ombud
Henrik Brattström Ombud
Carry Kvarntun Ombud
Anders Ekström Ombud
Jan Österdahl Ombud


Coompanion Halland

Annika Carlsson Ledamot


Föreningen Sveriges Ekokommuner

Annika Carlsson Politikerombud/ersättare


Lokalt ledd utveckling Halland

Peter Söderberg Representant
Marianne Pleijel Representant


Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Hravn Forsne Ledamot


Patientnämnden

Bengt Adolfsson Ledamot


Larsson, Benjamin och Lovise minnesfond

Peter Söderberg Förvaltare


Presentationer och pressbilder finns här – klicka på denna länk. 

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer