Allas rätt till en god hälsa

Vår politik

I många mätningar är Kungsbacka en av de bästa kommunerna i landet och mycket ofta bland de 10 bästa kommunerna i Sverige.

Vart du än bor i kommunen ska det finnas möjlighet till spontanidrott och att kunna röra på sig. Därför vill vi skapa fler parkområden och fler motionsställen. När vi bygger nytt ska det byggas grönare i stadsmiljön än tidigare. 

Vi vill också rusta upp våra badplatser då många söker sig dit för att få återhämtning och som ett mål för sin promenad.

När man besöker vårcentralen ska samtal kring sunda levnadsvanor vara en del av besöket där man får hjälp att förbättra sin livsstil och få goda råd hur man kan förbättra sin hälsa. 

Ju tidigare man kan upptäcka ohälsa, såväl fysisk som psykisk, desto bättre. Därför är skolornas elevhälsoteam en särskilt viktig pusselbit i detta arbete. Samarbetet mellan kommunen och regionen ska stärkas för att sudda ut gränserna mellan skolans elevhälsa och hälso- & sjukvården.

Målet är att alla som bor i Kungsbacka kommun ska kunna känna att man kan och vill se sin familj, och sina barn växa upp tryggt, och att man själv vill åldras tryggt i vår kommun.

 

Vi har det rätt bra i Kungsbacka, eller hur! 
Den 11:e september är det du som bestämmer. Din röst är viktig!


För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer