Jobb och företagande

Vår politik

Vi Moderater vet att det är nödvändigt med ett starkt och växande näringsliv. Det är företagarna som lägger grunden för vår gemensamma välfärd, det är företagarna som skapar arbetstillfällen, genererar skatteintäkter. Det är alltså företagarna som driver Sverige framåt och vi Moderater driver på för att det ska vara mer lönsamt att vara företagare i vårt land och i vår kommun.

I Kungsbacka ska :

  • det vara lätt och enkelt att starta och driva företag.
  • tjänstepersoner och politiker ha en positiv inställning till företagare och entreprenörskap.
  • alla entreprenörer få ett gott bemötande och snabb service när de kommer med sin ide, sin dröm. Kommunen ska ge råd och vara en möjliggörare.
  • det aktivt arbetas för att få fler företag och fler arbetstillfällen till kommunen.
  • all tillsyn betalas i efterhand.
  • det ska vara enkelt att vara företagare. Vi Moderater vill förenkla och minska regelkrångel och regelbördan samt ta bort onödig byråkrati.
  • fler digitala tjänster och lösningar införas, för att underlätta och snabba upp handläggningstiderna.
  • vi ta fram ännu mer planlagd verksamhetsmark för att möjliggöra snabb etablering.
  • vi utöka dialogen med våra företagare, tex kring infrastruktur, samhällsbyggnation, kompetensförsörjning, trygghetsskapande/brottsförebyggande arbete.
  • vi underlätta ännu mer för våra lokala företagare att lämna anbud på våra upphandlingar.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer