Det är viktigt för oss att det är rent och snyggt där vi satt upp våra valplakat/valaffischer. 

Dessvärre är skadegörelsen i många kommuner stor, valplakaten klottras eller sparkas ned. 
Vi har flera personer som åker runt och tittar till dem dygnets alla timmar men vi behöver också din hjälp och är tacksamma för rapporter om du ser ett valplakat som är: 

 • Trasigt
 • Nedsparkat
 • Vandaliserat
 • Klottrat
 • eller står/ligger på till synes fel plats

All form av skadegörelse polisanmäls. 


Tack för att du hjälper oss att se till att det är rent och snyggt genom att felanmäla. 
Använd formuläret nedan så skickas informationen omedelbart till valledaren. 

Jämlik skolgång

Det ska vara lika naturligt med mensskydd som med toalettpapper och tvål på toaletterna.

Ingen ska behöva vara frånvarande från skolan för att man har glömt sina mensskydd.

Därför kommer vi rösta ja till förslaget att införa automater på elevtoaletterna på Kungsbackas mellan- och högstadieskolor, där man kostnadsfritt kan han hämta ut mensskydd.

Borgmästarebron invigs 21 maj

Nu är bygget av den nya Borgmästarebron inne i slutskedet och den 21 maj är det invigning. Sedan maj 2019 har Borgmästarebron varit avstängd då man upptäckte allvarliga skador på armeringsjärn inne i betongen.

Se kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) och vice Ordförande för nämnden för Teknik berätta om den nya bron.

Valsedel till kommunfullmäktige 2022

Moderaterna i Kungsbackakretsen har fastställt sin valsedel till kommunfullmäktige i valet 2022.

Följande personer valda att företräda Moderaterna på kommunvalsedeln för Kungsbacka vid valet 11 september 2022:

1. Lisa Andersson
2. Emanuel Forsell
3. Hravn Forsne
4. Maria Gathendahl
5. Axel Storckenfeldt
6. Christian Johansson
7. Berit Bergström
8. Anders Ekström
9. Filip Berndtsson
10. Max Ramström
11. Annika Carlsson
12. Peter Söderberg
13. Daniel Hognert
14. Thure Sandén
15. Stephan Philipson
16. Henrik Schröder
17. Niclas Nilsson
18. Erik Lindqvist
19. Per Stenberg
20. Marianne Wallengren
21. Per-Axel Carlsson
22. Marianne Pleijel
23. Paul Blomdahl
24. Fredrika Albertsson
25. Anders Billing
26. Maria Svärd Wänt
27. Dick Andersson
28. Ulrika Nyhlén
29. Ulrika Jörgensen
30 Barbro Hjelström
31. Lars-Erik Hörmander
32. Jenny Nilsson
33. Morgan Johansson
34. Gunilla Apler
35. Alma Bernesson
36. Sofia Hansen
37. Bo Dahlström
38. Bo Barknertz
39. Leif Ytterström
40. Lennart Nellemark
41. Mårten Carlquist
42. Bengt Karlsson
43. Roger Sandström
44. Nils Skyman
45. Niklas Johansson
46. Lars Sundbom
47. Anna Säve

Förändringar har skett i ordningen sedan nomineringsstämmans resultat först presenterades 2022-03-05.
Denna sida visar nu den tryckta valsedeln.

Valsedel till regionfullmäktige 2022

Moderaterna i Kungsbackakretsen har fastställt sin valsedel till regionen i valet 2022.

Från Kungsbacka är följande personer valda att företräda Moderaterna på regionvalsedeln för Kungsbacka valkrets vid valet 11 september 2022:

1. Axel Storckenfeldt
2. Christian Johansson
3. Lisa Andersson
4. Emanuel Forsell
5. Hravn Forsne
6. Berit Bergström
7. Erik Lindqvist
8. Ulrika Jörgensen
9. Stephan Philipson
10. Annika Carlsson
11. Max Ramström
12. Filip Berndtsson
13. Niclas Nilsson
14. Anders Ekström
15. Per Stenberg
16. Ulrika Nyhlén
17. Daniel Hognert
18. Marianne Pleijel
19. Sofia Hansen
20. Bo Dahlström
21. Roger Sandström
22. Bo Barknertz
23. Bengt Karlsson

Förändringar har skett i ordningen sedan nomineringsstämmans resultat först presenterades 2022-03-05.
Denna sida visar nu den tryckta valsedeln.

Valsedel till riksdagen 2022

Moderaterna i Halland har fastställt sin valsedel till riksdagen i valet 2022.

Från Kungsbacka är följande personer valda att företräda Moderaterna i Halland på riksdagsvalsedeln vid valet 11 september 2022:

2. Helena Storckenfeldt, Kullavik
3. Ulrika Jörgensen, Kungsbacka
5. Christian Johansson, Åsa
10. Filip Berndtsson, Kungsbacka
13. Maria Gathendahl, Onsala
16. Annika Carlsson, Fjärås
24. Niclas Nilsson, Onsala
25. Sofia Hansen, Kungsbacka
26. Lisa Andersson, Onsala
31. Emanuel Forsell, Kungsbacka
33. Max Ramström, Onsala
36. Daniel Hognert, Kungsbacka

Ge oss 1000 idéer om framtiden!

Vi vill veta vad du tycker och startar därför en webbsajt för att in förslag från alla Kungsbackas invånare.
Målet är att samla in tusen idéer innan höstens medlemsmöte spikar den framtida politiken.

– Vi vill veta vad invånarna tycker, säger Christian Johansson (M).

Gå in på 1000kungsbacka.se och berätta hur du tycker att Kungsbacka ska utvecklas mot framtiden.

 

Läs mer på Kungsbackapostens site här: 
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/moderaternas-nya-webbsajt-ge-oss-tusen-id%C3%A9er-om-framtiden-1.48692358


Initiativ för stärkt arbetslinje och bättre integration

Integrationen är vår tids viktigaste samhällsfråga.

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda har ökat, och arbetslösheten är fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige.

Vägen till riktig integration börjar med kravställande. Det skall vara en självklarhet att lära sig vårt språk, våra lagar och våra normer. Det är inte alltid lätt att vara ny i ett främmande land, men genom flit, drivkraft och vilja kan man på relativt kort tid bli en del av vårt samhälle och vår arbetsmarknad.

Genom att införa hembesök som en naturlig del i försörjningsstödet får vi en bättre bild av de sökandes ekonomiska och sociala situation.

Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor är inte en självklarhet i alla familjer. Genom att som norm betala ut försörjningsstödet till kvinnan i hushållet tar vi ett steg mot att stärka jämställdheten i Kungsbackas hushåll.

Många av våra nyanlända är yngre människor med lägre utbildningsbakgrund än jämnåriga som är födda i Sverige. För dessa skall vi erbjuda en högkvalitativ skola, en meningsfull fritid och möjligheten att själva forma sin framtid.

Tillsammans gör vi Kungsbacka till ett föredöme i Sverige.

Vi ger förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdrag;

 • Att utreda förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna hembesök vara obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i arbetet.
 • Att utreda möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut försörjningsstöd till kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket stor restriktivitet.
 • Att utreda möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som ingår i hushåll där behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort.
 • Att utreda möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter beviljat försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella förutsättningarna. Exempel på motprestation kan vara parkarbete, klottersanering eller utbildning i det svenska samhällssystemet. Denna utredning skall samordnas med det pågående utredningsuppdrag som åligger Kommunstyrelsen. (Dnr 2020-01164)
 • Att utreda möjligheterna att revidera gällande regelverk till att ej kompensera studiestöd/CSN-bidrag som dragits in på grund av skolk, även om den studerande är under arton år.
 • Att återrapportera utredningsärenden kopplat till detta initiativ inom sex månader från datum för justerat protokoll. Samtliga utredningsförslag skall harmonisera med Kungsbackas unika arbetsmarknadsmodell.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer