Kungsbacka kan bli Årets superkommun


Kungsbacka kommun är nominerad till Årets superkommun. Priset delas ut av tidningen Dagens samhälle.

Det är åttonde gången som tidningen Dagens samhälle utser Årets superkommuner. Kommunerna är nominerade i tre kategorier. Kungsbacka kommun är nominerad i storstadskategorin och slåss om guldet tillsammans med Mölndals stad och Härryda kommun.

Dagens samhälle skriver så här om Kungsbacka i nomineringen:

Kungsbackas historia startar som dansk gränshandelsplats: Koningsbakkae (valfritt uttal). Som svensk ort förde man länge en helt anonym tillvaro, men från 1970-talet har det blivit bra fart.

Och Kungsbackaborna själva gillar Kungsbacka. När kommunen frågade medborgarna om de skulle rekommendera andra att bo där svarade 83 procent ja. Kommunens vision för 2030 säger: ”Varje människas potential tas tillvara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.” Medborgarundersökningen visar väl att det kan vara mer än tomma ord.

Kungsbacka når genomgående goda resultat, men en styrka ligger i klimat- och miljökategorin. Under förra året byggde kommunen upp ett system för att slippa använda dricksvatten till stadens bevattning av planteringar, träd och grönområden. I stället tar man upp vatten från Kungsbackaån. Att värna dricksvattnet är ett av de globala hållbarhetsmålen och Kungsbacka noterar att det dessutom är bra för grönskan.

Över 800 bostäder påbörjades förra året. En markant ökning och ett tecken på att Kungsbacka kommer fortsätta ta för sig.

– Det är mycket glädjande att vi är nominerade och jag ser det som ett kvitto på att vi utvecklas och går åt rätt håll, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vinnaren utses i juni

Årets superkommun utses inte av en jury utan baseras på resultat från 144 mått fördelade över 18 kategorier. Vinnaren utses i samband med Almedalsveckan i Visby den 29 juni.

Du kan läsa mer om nomineringen här:
De är nominerade till Årets superkommun 2023 – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)

Uppdragsnomineringar för mandatperioden 2023-2026

Nu vet vi vilka som kommer leda Kungsbackas nämnder och styrelser nästa mandatperiod. Det stod klart efter att Moderaterna under måndagen beslutat om vilka personer som kommer få förtroendeuppdrag i kommunens olika nämnder. 

Många nya namn i kommunstyrelsen, satsning på företagarvänlighet, besöksnäring och att Kungsbacka ska ha sveriges bästa skolor kan sammanfatta Moderaternas val av nya politiker att leda nämnder och styrelser under den nya mandatperioden som startar vid årsskiftet. Även en del gamla namn återfinns i spetsen i det som beslutades på partiets interna beslutsmöte på måndagkvällen. Det slutgiltiga beslutet fattar kommunfullmäktige den 6 december.

Lisa Andersson som var förstanamn på listan inför valet leder kommunstyrelsen där även tidigare kända namn ingår, Emanuel Forsell, Hravn Forsne, Maria Gathendahl, Axel Storckenfelt och Thure Sandén

I För och Grundskolenämnden tar Emanuel Forsell över ordförandeklubban efter Anders Ekström som tidigare redan valts till kommunfullmäktiges ordförande. 

Axel Storckenfeldt blir ordförande i nämnden för Gymnasium & arbetsmarknad. I nämnden för Miljö & Hälsoskydd återfinns en ny ordförande Niclas Nilsson, och i stiftelsen för Tjolöholm tar Berit Bergström över som ordförande efter Lisa Andersson

Vård och Omsorg kommer även den kommande mandatperioden ledas av Hravn Forsne som ordförande, likaså Byggnadsnämnden där Thure Sandén fortsätter som ordförande. 

Individ & Familjeomsorg får en ny vice ordförande; Marianne Pleijel, Servicenämndens nya vice ordförande blir Max Ramström och i nämnden för Teknik blir Erik Lindqvist vice ordförande.

I nämnden för Kultur & Fritid stannar Maria Gathendahl kvar som vice ordförande, och i Valnämnden är Christian Johansson vice ordförande. 


Hela beslutet med ledamöter och ersättare för samtliga nämnder och styrelser finns att läsa här – klicka på denna länk. 
Presentationer och pressbilder finns här – klicka på denna länk.

Pressbild från tillfället för nedladdning och fri användning av nyhetsmedia inkl. sociala medier finns här
Bilden visar personerna som kommer inneha presidieposter. Foto: Daniel Hognert

 

Alliansens styre i Kungsbacka

”Alliansen i Kungsbacka ” dvs Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har tidigare meddelat att vi fortsätter att samarbeta i Kungsbacka och har därmed majoritet för att styra Kungsbacka mot ett ännu bättre Kungsbacka.

Nu är fördelningen av presidieposter färdig.

Moderaterna kommer fortsätta hålla ordförandeklubban i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Fler ordförandeposter som Moderaterna kommer att ha är i Nämnden för Förskola och Grundskola, Gymnasium och Arbetsmarknad, Byggnadsnämnden, Miljö och hälsa, Vård och omsorg, Eksta och Stiftelsen Tjolöholm.

Moderaterna får även vice ordförande i Nämnden för Individ och familjeomsorg, Kultur och Fritid, Tekniska nämnden och Servicenämnden.

Centerpartiet kommer att ha ordförandeposten i Kultur och Fritid och Servicenämnden och vice ordförande i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden.

Liberalerna kommer att ha ordförandeposten i Tekniska nämnden samt Individ och familjeomsorg samt vice ordförande i Nämnden för Förskola och Grundskola, Vård och omsorg.

Kristdemokraterna kommer ha vice ordförandeposten i Kommunfullmäktige samt i nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad, Miljö och hälsa samt i Eksta.

I Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer Moderaterna ha 2 platser, Centerpartiet 1 plats samt Kristdemokraterna 1 plats.

Antalet kommunalråd minskas till 2, dessa tillfaller Moderaterna samt Centerpartiet. Det kommer även finnas ett oppositionsråd.

Nu kommer respektive partis valberedning jobba fram kandidater för fördelade poster. På nästkommande Kommunfullmäktige kommer ordförande samt vice ordförande för fullmäktige att väljas samt Kommunfullmäktiges valberedning. Övriga poster väljs av fullmäktige i december. Namn på ovan poster får ni således i december.

Kungsbacka 10/10-22

Lisa Andersson (M)   Fredrik Hansson (C)   Monica Neptun (L)   Fredrik Kollberg (Kd)

Valsedel till kommunfullmäktige 2022

Moderaterna i Kungsbackakretsen har fastställt sin valsedel till kommunfullmäktige i valet 2022.

Följande personer valda att företräda Moderaterna på kommunvalsedeln för Kungsbacka vid valet 11 september 2022:

1. Lisa Andersson
2. Emanuel Forsell
3. Hravn Forsne
4. Maria Gathendahl
5. Axel Storckenfeldt
6. Christian Johansson
7. Berit Bergström
8. Anders Ekström
9. Filip Berndtsson
10. Max Ramström
11. Annika Carlsson
12. Peter Söderberg
13. Daniel Hognert
14. Thure Sandén
15. Stephan Philipson
16. Henrik Schröder
17. Niclas Nilsson
18. Erik Lindqvist
19. Per Stenberg
20. Marianne Wallengren
21. Per-Axel Carlsson
22. Marianne Pleijel
23. Paul Blomdahl
24. Fredrika Albertsson
25. Anders Billing
26. Maria Svärd Wänt
27. Dick Andersson
28. Ulrika Nyhlén
29. Ulrika Jörgensen
30 Barbro Hjelström
31. Lars-Erik Hörmander
32. Jenny Nilsson
33. Morgan Johansson
34. Gunilla Apler
35. Alma Bernesson
36. Sofia Hansen
37. Bo Dahlström
38. Bo Barknertz
39. Leif Ytterström
40. Lennart Nellemark
41. Mårten Carlquist
42. Bengt Karlsson
43. Roger Sandström
44. Nils Skyman
45. Niklas Johansson
46. Lars Sundbom
47. Anna Säve

Förändringar har skett i ordningen sedan nomineringsstämmans resultat först presenterades 2022-03-05.
Denna sida visar nu den tryckta valsedeln.

Valsedel till regionfullmäktige 2022

Moderaterna i Kungsbackakretsen har fastställt sin valsedel till regionen i valet 2022.

Från Kungsbacka är följande personer valda att företräda Moderaterna på regionvalsedeln för Kungsbacka valkrets vid valet 11 september 2022:

1. Axel Storckenfeldt
2. Christian Johansson
3. Lisa Andersson
4. Emanuel Forsell
5. Hravn Forsne
6. Berit Bergström
7. Erik Lindqvist
8. Ulrika Jörgensen
9. Stephan Philipson
10. Annika Carlsson
11. Max Ramström
12. Filip Berndtsson
13. Niclas Nilsson
14. Anders Ekström
15. Per Stenberg
16. Ulrika Nyhlén
17. Daniel Hognert
18. Marianne Pleijel
19. Sofia Hansen
20. Bo Dahlström
21. Roger Sandström
22. Bo Barknertz
23. Bengt Karlsson

Förändringar har skett i ordningen sedan nomineringsstämmans resultat först presenterades 2022-03-05.
Denna sida visar nu den tryckta valsedeln.

Valsedel till riksdagen 2022

Moderaterna i Halland har fastställt sin valsedel till riksdagen i valet 2022.

Från Kungsbacka är följande personer valda att företräda Moderaterna i Halland på riksdagsvalsedeln vid valet 11 september 2022:

2. Helena Storckenfeldt, Kullavik
3. Ulrika Jörgensen, Kungsbacka
5. Christian Johansson, Åsa
10. Filip Berndtsson, Kungsbacka
13. Maria Gathendahl, Onsala
16. Annika Carlsson, Fjärås
24. Niclas Nilsson, Onsala
25. Sofia Hansen, Kungsbacka
26. Lisa Andersson, Onsala
31. Emanuel Forsell, Kungsbacka
33. Max Ramström, Onsala
36. Daniel Hognert, Kungsbacka

Ge oss 1000 idéer om framtiden!

Vi vill veta vad du tycker och startar därför en webbsajt för att in förslag från alla Kungsbackas invånare.
Målet är att samla in tusen idéer innan höstens medlemsmöte spikar den framtida politiken.

– Vi vill veta vad invånarna tycker, säger Christian Johansson (M).

Gå in på 1000kungsbacka.se och berätta hur du tycker att Kungsbacka ska utvecklas mot framtiden.

 

Läs mer på Kungsbackapostens site här: 
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/moderaternas-nya-webbsajt-ge-oss-tusen-id%C3%A9er-om-framtiden-1.48692358


Initiativ för stärkt arbetslinje och bättre integration

Integrationen är vår tids viktigaste samhällsfråga.

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda har ökat, och arbetslösheten är fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige.

Vägen till riktig integration börjar med kravställande. Det skall vara en självklarhet att lära sig vårt språk, våra lagar och våra normer. Det är inte alltid lätt att vara ny i ett främmande land, men genom flit, drivkraft och vilja kan man på relativt kort tid bli en del av vårt samhälle och vår arbetsmarknad.

Genom att införa hembesök som en naturlig del i försörjningsstödet får vi en bättre bild av de sökandes ekonomiska och sociala situation.

Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor är inte en självklarhet i alla familjer. Genom att som norm betala ut försörjningsstödet till kvinnan i hushållet tar vi ett steg mot att stärka jämställdheten i Kungsbackas hushåll.

Många av våra nyanlända är yngre människor med lägre utbildningsbakgrund än jämnåriga som är födda i Sverige. För dessa skall vi erbjuda en högkvalitativ skola, en meningsfull fritid och möjligheten att själva forma sin framtid.

Tillsammans gör vi Kungsbacka till ett föredöme i Sverige.

Vi ger förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdrag;

  • Att utreda förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna hembesök vara obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i arbetet.
  • Att utreda möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut försörjningsstöd till kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket stor restriktivitet.
  • Att utreda möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som ingår i hushåll där behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort.
  • Att utreda möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter beviljat försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella förutsättningarna. Exempel på motprestation kan vara parkarbete, klottersanering eller utbildning i det svenska samhällssystemet. Denna utredning skall samordnas med det pågående utredningsuppdrag som åligger Kommunstyrelsen. (Dnr 2020-01164)
  • Att utreda möjligheterna att revidera gällande regelverk till att ej kompensera studiestöd/CSN-bidrag som dragits in på grund av skolk, även om den studerande är under arton år.
  • Att återrapportera utredningsärenden kopplat till detta initiativ inom sex månader från datum för justerat protokoll. Samtliga utredningsförslag skall harmonisera med Kungsbackas unika arbetsmarknadsmodell.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer