Valsedel till kommunfullmäktige 2022

Moderaterna i Kungsbackakretsen har fastställt sin valsedel till kommunfullmäktige i valet 2022.

Följande personer valda att företräda Moderaterna på kommunvalsedeln för Kungsbacka vid valet 11 september 2022:

1. Lisa Andersson
2. Emanuel Forsell
3. Hravn Forsne
4. Maria Gathendahl
5. Axel Storckenfeldt
6. Christian Johansson
7. Berit Bergström
8. Anders Ekström
9. Filip Berndtsson
10. Max Ramström
11. Annika Carlsson
12. Kalle Påsse Sundvall
13. Peter Söderberg
14. Daniel Hognert
15. Thure Sandén
16. Stephan Philipson
17. Henrik Schröder
18. Niclas Nilsson
19. Erik Lindqvist
20. Johanna Kullenberg
21. Per Stenberg
22. Marianne Wallengren
23. Per-Axel Carlsson
24. Marianne Pleijel
25. Paul Blomdahl
26. Fredrika Albertsson
27. Anders Billing
28. Maria Svärd Wänt
29. Dick Andersson
30. Ulrika Nyhlén
31. Ulrika Jörgensen
32. Barbro Hjelström
33. Lars-Erik Hörmander
34. Jenny Nilsson
35. Morgan Johansson
36. Gunilla Apler
37. Alma Bernesson
38. Sofia Hansen
39. Bo Dahlström
40. Bo Barknertz
41. Leif Ytterström
42. Lennart Nellemark
43. Mårten Carlquist
44. Bengt Karlsson
45. Roger Sandström
46. Nils Skyman
47. Niklas Johansson
48. Lars Sundbom
49. Anna Säve

Valsedel till regionfullmäktige 2022

Moderaterna i Kungsbackakretsen har fastställt sin valsedel till regionen i valet 2022.

Från Kungsbacka är följande personer valda att företräda Moderaterna på regionvalsedeln för Kungsbacka valkrets vid valet 11 september 2022:

1. Axel Storckenfeldt
2. Christian Johansson
3. Lisa Andersson
4. Emanuel Forsell
5. Hravn Forsne
6. Berit Bergström
7. Erik Lindqvist
8. Ulrika Jörgensen
9. Stephan Philipson
10. Annika Carlsson
11. Max Ramström
12. Filip Berndtsson
13. Niclas Nilsson
14. Anders Ekström
15. Per Stenberg
16. Ulrika Nyhlén
17. Daniel Hognert
18. Marianne Pleijel
19. Sofia Hansen
20. Bo Dahlström
21. Roger Sandström
22. Bo Barknertz
23. Josefine Schmidt Sjöblom
24. Bengt Karlsson

Valsedel till riksdagen 2022

Moderaterna i Halland har fastställt sin valsedel till riksdagen i valet 2022.

Från Kungsbacka är följande personer valda att företräda Moderaterna i Halland på riksdagsvalsedeln vid valet 11 september 2022:

2. Helena Storckenfeldt, Kullavik
3. Ulrika Jörgensen, Kungsbacka
5. Christian Johansson, Åsa
10. Filip Berndtsson, Kungsbacka
13. Maria Gathendahl, Onsala
16. Annika Carlsson, Fjärås
24. Niclas Nilsson, Onsala
25. Sofia Hansen, Kungsbacka
26. Lisa Andersson, Onsala
31. Emanuel Forsell, Kungsbacka
33. Max Ramström, Onsala
36. Daniel Hognert, Kungsbacka

Ge oss 1000 idéer om framtiden!

Vi vill veta vad du tycker och startar därför en webbsajt för att in förslag från alla Kungsbackas invånare.
Målet är att samla in tusen idéer innan höstens medlemsmöte spikar den framtida politiken.

– Vi vill veta vad invånarna tycker, säger Christian Johansson (M).

Gå in på 1000kungsbacka.se och berätta hur du tycker att Kungsbacka ska utvecklas mot framtiden.

 

Läs mer på Kungsbackapostens site här: 
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/moderaternas-nya-webbsajt-ge-oss-tusen-id%C3%A9er-om-framtiden-1.48692358


Initiativ för stärkt arbetslinje och bättre integration

Integrationen är vår tids viktigaste samhällsfråga.

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda har ökat, och arbetslösheten är fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige.

Vägen till riktig integration börjar med kravställande. Det skall vara en självklarhet att lära sig vårt språk, våra lagar och våra normer. Det är inte alltid lätt att vara ny i ett främmande land, men genom flit, drivkraft och vilja kan man på relativt kort tid bli en del av vårt samhälle och vår arbetsmarknad.

Genom att införa hembesök som en naturlig del i försörjningsstödet får vi en bättre bild av de sökandes ekonomiska och sociala situation.

Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor är inte en självklarhet i alla familjer. Genom att som norm betala ut försörjningsstödet till kvinnan i hushållet tar vi ett steg mot att stärka jämställdheten i Kungsbackas hushåll.

Många av våra nyanlända är yngre människor med lägre utbildningsbakgrund än jämnåriga som är födda i Sverige. För dessa skall vi erbjuda en högkvalitativ skola, en meningsfull fritid och möjligheten att själva forma sin framtid.

Tillsammans gör vi Kungsbacka till ett föredöme i Sverige.

Vi ger förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdrag;

  • Att utreda förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna hembesök vara obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i arbetet.
  • Att utreda möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut försörjningsstöd till kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket stor restriktivitet.
  • Att utreda möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som ingår i hushåll där behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort.
  • Att utreda möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter beviljat försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella förutsättningarna. Exempel på motprestation kan vara parkarbete, klottersanering eller utbildning i det svenska samhällssystemet. Denna utredning skall samordnas med det pågående utredningsuppdrag som åligger Kommunstyrelsen. (Dnr 2020-01164)
  • Att utreda möjligheterna att revidera gällande regelverk till att ej kompensera studiestöd/CSN-bidrag som dragits in på grund av skolk, även om den studerande är under arton år.
  • Att återrapportera utredningsärenden kopplat till detta initiativ inom sex månader från datum för justerat protokoll. Samtliga utredningsförslag skall harmonisera med Kungsbackas unika arbetsmarknadsmodell.

För att kunna förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassat innehåll behöver vi använda oss av cookies.  Lär dig mer